TV-spel om olja

Det finns några titlar av tv-spel som erbjuder spelaren att handskas med olja på skärmen.

Turmoil

Man kan läsa om många nyheter i spelvärlden på Aftonbladet som även tillhandahåller recensioner av spelen. Spelet Turmoil går ut på att man ska borra efter olja i berggrunden. På engelska innebär “Turmoil” kaos, vilket innebär att titeln gör en rolig anspelning på kaos som kan råda vid borrning efter olja.

På tv finns olika program där människor borrar efter olja då de valt ut platser. Platserna kan visa sig vara riktigt värdefulla (ha mycket olja) eller inte ha någon olja alls. De som borrar vet inte vad som döljer sig under ytan, och finns ingen olja har de gått med stor förlust. Finns mycket olja är de dock plötsligt multimiljonärer.

Vad gör oljan till en så värdefull sak att äga?

Precis som under guldruschen i USA på 1800-talet så är olja idag något som många vill lägga vantarna på. Efterfrågan är stor och man kan räkna med att alltid ha mat på bordet med en sådan här sysselsättning.

Finns det för många oljereferenser i världen?

Det beror på vem man frågar, en del kan tycka det medan andra inte har reflekterat alls över det.