Olja – den universella råvaran

Olja är en råvara som man finner i olika delar av berggrunden. Riktig råolja, även kallad bergolja eller mineralolja, är en tunn brunflytande vätska. Olja kan även kallas petroleum och härstammar från grekiska “petra” som betyder klippa. Olja används inom en mängd olika områden och är en viktig råvara för hela världen. Det finns även andra typer av oljor som inte härstammar från berggrunden som till exempel oljor från växter och djur.

Olja och dess användningsområden

Petroleumolja används till många områden och är en mycket viktig driftkälla. Oljeprodukter som anpassats för sitt ändamål används flitigt inom industrin. Olja kan förädlas i olika kemiska processer för att framställa bensin, diesel, flygfotogen, gasol, fartygsbränslen, smörjfetter, smörjmedel och eldningsoljor. Ett annat användningsområde som kanske inte alla känner till är asfaltering. Innan man framställer asfalt, framställer man bitumen, en kemisk komponent från raffinaderier av råolja. Man blandar sedan sten med bitumen och får då asfalt. Inom den kemiska industrin framställer man bland annat lacker, färger, rengöringsmedel och mediciner framställa av petrokemiska råvaror. Man kan använda olja för eldrift till hemmet, men numera använder vi allt mer drift till el i form av vatten-, vind- och solkraft. Ett hem behöver inte bara el, även renoveringar eller byggprojekt kan bli aktuella. Om man är företagsägare och ska renovera eller bygga ut, eller som privatperson har ett byggprojekt, kan man med fördel anlita Built.se som kan allt om inom bygge, samt kan ansluta andra byggfirmor.

Länder med mest olja i världen

Det är väl känt att den största oljereserven i världen finns runt den Arabiska halvön. Det land som har mest olja är Saudiarabien med sina 260 miljoner fat, följt av Iran, Irak, Kuwait och Förenade Arabemiraten. Olja kan man finna i andra delar av världen, men med mindre reserver. Ryssland sägs ha 60 miljoner fat kvar och det utgör 3 % av världens olja. Även Venezuela, Nigeria och Libyen har oljereserver. Det debatteras om framtida lösningar när oljan väl tar slut. Vi vet inte än vilka åtgärder som behövs när oljan börjar sina och man jobbar på nya lösningar. Enligt framtidsprognosen så räcker dagens olja i 53 år och 4 månader till. Detta ser många länder världen över som ett stort världsproblem som måste lösas innan dess. En del av lösningen när det gäller energiförsörjning är förnybar energi genom sol, vind och vatten. Bränsle till större fartyg och flyg måste dock kanske ha en annan lösning då det krävs stora mängder energi. Förnybar energi när det gäller bilar, är mer en realitet då allt fler bilar drivs enbart på el.

Redan på 300-talet i Kina brukade man borra efter olja och använde oljan som en energikälla för att få havsvatten att avdunsta. På så sätt utvann man rent salt att använda i vardagsbruk. Råolja förr kallades ofta för “det svarta guldet”. I resten av världen upptäcktes råolja först under 1800-talet. En av de största händelserna var den 27 augusti 1859 när man fann olja i Titusville, Pennsylvania i USA. Det var Edwin E Lake som fann olja på 22 meters djup och oljefyndet blev officiellt resultatet av den första kända borrningen. Oljan är viktig för världen, men när den så småningom tar slut finns det ändå stort hopp genom mänsklighetens innovativa lösningar och forskning.