Shell

Shell är världens största och förmodligen mest kända petroleumbolag.

Shells utformning och namn

Bolaget Shell är världens största petroleumbolag. I Sverige har de ett samarbete med ST1, där ST1 har obemannade bensinmackar medan Shell har bemannade mackar där folk kan både tanka och köpa mat, fika med mera som färdkost till bilturen. Shell betyder “snäcka” på engelska och föga förvånande utgörs logotypen av en gul snäcka med röda ränder.

Vad är det som gör att oljebolag måste utmärka sig rent estetiskt för att nå fram till kunder? Svaret är enkelt, det är nämligen så att familjära varumärken behövs även inom den branschen för att kunder ska vara villiga att handla bensinen. Om Shell hade haft monopol på fossila bränslen i pumpar så hade de kanske inte behövt någon logotyp. Nu befinner de sig dock på en marknad där konsumenter kan välja mellan det ena eller det andra.

Bensinen skiljer sig inte åt

Bensinen som olika bolag säljer skiljer sig i regel inte åt. Det är det som gör marknaden lite märklig och faktiskt prispressad en hel del, kunder tenderar att köpa bensin där den är som billigast. Är den lika dyr eller billig överallt så tenderar folk istället att köpa bensin eller använda ett tankkort hos det bensinbolag som erbjuder förmånliga rabatter med mera.

Det som kan skilja sig åt är bensinen i olika länder. Oktantal med mera kan skilja sig åt, liksom var du får köra och inte köra.

Varför tjänar oljebolagen så ofantligt mycket pengar?

Olja är en attraktiv handelsvara med en stor potential världen över. Många väljer att fusionera elbolag med oljebolag eftersom man då kan erövra allt större marknadsandelar inom energibranschen. Folk gillar i allmänhet att handla el och bensin från samma bolag, det är praktiskt och skadar inte att få dessa på samma räkning.

Man måste också tänka på att oljebolagen är sårbara för omvärldsfaktorer, det är ingen garanti att olja kommer vara mer eftertraktat om ett år än vad den är nu. Guld, silver och koppar är naturresurser tillika ädelmetaller som är mer stabila på marknaden än vad olja är. Köper man riktigt guld ett år så kan man nästan garanterat räkna med att priset stigit 10-20 år framåt. Olja är inte något som man kan sätta i en svensk pantbank på grund av dess hälsovådlighet, guld är dock inte hälsovådligt att handskas med på samma sätt. Oljebolagen kommer fortsätta att växa tills efterfrågan sjunker, och det lär inte hända på en del år framöver.