Oljepriset påverkar ditt elpris när du flyttar hemifrån

Förr eller senare ställs alla inför beslutet om att välja Elavtal när man flyttar hemifrån. Det är ett viktigt val som i längden kan spara väldigt mycket pengar. El produceras på olika sätt och själva produktionen styr mycket av prisbilden per kilowatt-timme, alltså det mått som används för att bestämma hur mycket el du förbrukar i hemmet och ska betala för.

Hur tillverkas elektricitet?

Många konsumenter ställer sig ofta undrande till vad elekricitet egentligen är. Hur tillverkas den? Många tänker på kärnkraftverk eller vattenkraft men faktum är att även olja och kol står för en hel del av jordens elproduktion. De senare har ett rörligare pris då priset på elen som produceras i sin tur styrs av olje- och kolpriset. Detta för med sig för- och nackdelar då el producerad med olja naturligtvis svänger i prisbild lika mycket som priset på brent-olja gör.

Vilket är det bästa valet?

När du ska välja elavtal så är oftast två faktorer de viktigaste. Den ena är prisbilden. Vilken slags el kan förväntas vara billigast över tid och hur ser framtiden ut? Den andra aspekten som många vill beakta är den miljömässiga. Där ligger såklart kol och olja i lä när de ställs mot el producerad genom vind- eller solkraft. Varje konsument måste själv bestämma hur högt de värderar möjligheten att få miljövänlig el i hemmet.