Krig handlar ofta om olja

Den så kallade invasionen 2003 av USA i Irak var från officiellt håll ämnad att hålla Irak stabilt och fritt från terrorism. Anledningen till att Irak invaderades var att nätverket al-Qaida höll till där.

Krig

Vad är då ett krig och dess innebörd? Jo, krig handlar om konflikter mellan hela nationer eller vissa grupperingar. Inbördeskrig är krig som pågår inom nationen mellan olika grupper. I krig vill man gärna ha så bra förutsättningar som möjligt, man vill lägga beslag på vattenreservoarer, matförråd eller oljeupptagningsmarker innan fienden hinner göra det.

Oljan styr hur pass bra kriget går

Oljan är mycket nödvändig i traditionell krigföring. Genom att ha bensin, diesel och motorolja kan man färdas snabbt och säkrare än till fots mellan olika platser. Den som har hand om oljan är ofta gynnad av detta faktum.

Hur kommer framtidens krigföring se ut?

Om oljan mot förmodan försvinner så kommer naturligtvis den militära fordonsflottan skakas om i grunden. Bilar kommer gå på el och andra större fordon kommer få konstgjorda bränslen med mera. Det är inte säkert att själva vapnen och ammunitionen ändras. De kan också uppgraderas och förnyas men det har mindre med olja att göra och mer med andra faktorer inblandade.

Militärer måste ibland inte tänka på miljön

Militärens främsta uppgift är att skydda civilbefolkningen från hot utifrån. Den här uppgiften ska göras skyndsamt och utan kompromisser. Därför kan inte militären ständigt tänka på miljön och vad som är dåligt för den. Om de mest effektiva bilarna eller vapnen behöver olja så är det klart att man fortsätter använda dem. Det här är något som civilbefolkningen accepterar då deras trygghet och välmående är viktigare än vad som sker mot miljön. Däremot pågår mycket forskning av vetenskapsmän som presenterar framtida lösningar på “grön” krigföring. Försvaret i Sverige har anställda som jobbar med sådana här uppgifter på kontor.

Är olja en orsak till många krig?

Ja, olja är en faktor som i sig har påskyndat många krig. Mellanöstern är av tradition inte så fruktbart i och med att grönsaker och frukter inte trivs i den mycket heta värmen med konstant sol. Regntimmarna per år är få och därför är olja en värdefull naturresurs i Mellanöstern. Oljan är Mellanösterns kanske starkaste exportvara. Det är därför inte märkligt att länder i Mellanöstern hamnat i gräl med varandra om vem som har rätt till oljemarker i gränstrakterna. Det är en orsak till varför Mellanöstern är en så pass ostabil region i världen, mycket folk samsas på litet utrymme och religionstillhörigheterna skiljer sig åt kraftigt. Islam, judendom och kristendom är de tre världsreligioner som är starkast i regionen, det vill säga har flest anhängare.

Det är därför diplomater från resten av världen vill ha ett fredligt Mellanöstern, då oljan är värdefull.