Hantera olja i sitt företag

Det finns faktiskt fler företag än man kan tro som hanterar olja i någon form. Hur mycket olja som hanteras varierar. En liten bondgård eller ett mindre restaurangkök hanterar i regel mindre olja än vad en stor verkstad som servar hundratals bilar i månaden gör. Olja i olika form är mycket populärt i stora delar av världen och det finns också en hel del pengar i det. Men hur ska man egentligen tänka när man hanterar olja i företaget?

Köpa in olja

Om man ska handla med olika typer av olja behöver man först köpa in den. All olja är inte jättedyr men om man ska köpa stora mängder kan man behöva en del pengar. Ska oljan köpas in till ett relativt nystartat företag kan det vara bra att skaffa en företagskredit för att kunna lösa ut utgifterna innan man får de första inkomsterna.

Olika typer av olja

Det finns flera olika typer av olja. Genom olja utvinner man till exempel olika bränslen för fordon. Det finns också olja som används för drift av fordon, till exempel bromsolja, motorolja och hydraulolja. Olja kan också användas i bostäder för att man ska kunna få värme och varmvatten.

Till matlagning passar olja också bra. Där finns det flera olika typer av matlagningsolja. Det kan vara majsolja, rapsolja, solrosolja med mera. Oljan får ofta sitt namn efter den gröda den utvinns från.

Hanteringen av oljan

När man hanterar olja i ett företag behöver man ha lite kunskap om hur man ska bete sig. Det finns nämligen en hel del saker att tänka på. Olja är till exempel inte speciellt bra för miljön. Man måste också tänka på hur oljan förvaras. Om olja spills ut finns det till exempel stor risk att man halkar. Under transport kan spilld olja också leda till att andra fordon kör av vägen. Olja blir nämligen väldigt halt. Det kanske inte är så konstigt eftersom att olja har smörjande egenskaper.

Hälsorisker med olja av olika slag

Olja för också med sig en hel del hälsorisker, både för människor och djur. Olja som läcker ut i havet kan resultera i att fiskar dör, fåglar får det på vingarna och dessutom kan koraller och annat skadas. När olja försvinner och kommer ut i naturen är det alltså inte speciellt bra. Använd olja innehåller ämnen som kan ge cancer även om man inte exponeras extremt länge för den.

Olja och bränder

Både i hem och på företag finns det risk för bränder. I kök på restauranger är brandrisken ofta mycket stor eftersom en hel del olja används där. Om olja börjar brinna, oavsett var det sker ska branden inte släckas med vatten. Häller man vatten på brinnande olja förångas vattnet och elden sprids snabbt vidare.