Vi skapar efterfrågan

Med tanke på att oljan är en handelsvara så är det vi som skapar efterfrågan i och med våra köp och beteenden. Det finns så klart både för- och nackdelar med det här.

Efterfrågan styrs av vad vi gör

Den ekonomiska teorin som är allenarådande är utbud-efterfrågan där utbudet i det här fallet står för mängden olja i lager och efterfrågan är ekvivalent med hur pass eftertraktad oljan är bland konsumenterna.

Konsumenterna kan inte göra något åt utbudet eftersom det helt styrs av omvärldsfaktorer som krig, ökad bilism, nya oljeupptagningsplatser och platser där oljan tagit slut med mera. Däremot kan konsumenten styra efterfrågan. Köper konsumenten en elbil istället för en bensinbil så minskar efterfrågan på bensin, vilket i sin tur minskar efterfrågan på råolja. Det handlar alltid om flera steg i en sådan här komplex bransch.

Vi kan också välja att smörja våra cyklar med rapsolja (ej att rekommendera dock) eller att köpa elektriska motorredskap som inte drivs av bensin. Gräsklippare kan idag vara helautomatiska, likaså dammsugare.

Det ställer också kravet på att elektroniktillverkare måste göra produkterna helt elektrificerade så att ingen eller mycket lite olja behöver tillföras av konsumenten. Endast så kan en samhällsförändring ske.