Oljans roll under andra världskriget

Vi känner alla till att olja är en värdefull resurs. Från de nordafrikanska öknarna i söder till Atlantens iskalla vatten i norr kännetecknades andra världskriget av en kamp om en avgörande resurs – olja. För första gången i historien var denna resurs helt avgörande för utgången av en större väpnad konflikt. Inte minst krävdes det för att driva alla mekaniserade fordon avsedda för krig, såsom krigsfartyg, stridsflygplan och stridsfordon. Hur viktig var oljan i kriget egentligen? Olja fortsätter än i våra dagar vara en så värdefull resurs att aktiebolag inser värdet av att jämföra företagslån för att investera i olja.

Oljeproduktionen på 1930-talet

På 1930-talet var Tyskland en av världens mäktigaste industriländer med en hög BNP per capita. Dock hade de inga oljereserver och saknade även kolonier som kunde ge tillgång till olja. Detta i motsats till Storbritannien och Frankrike som kunde få tillgång till olja utomlands från sina kolonier. På samma gång dominerades den globala oljeproduktionen av USA som stod för omkring 50 procent, följt av Sovjetunionen, Venezuela, Iran, Indonesien samt Rumänien.

Strategin mot bristen på olja

Innan kriget bröt ut insåg Tysklands militära ledning att en snabb avgörande seger skulle behövas på grund av oljebristen. Denna strategi blev känd som “blitzkrieg”, det vill säga “blixtkrig” och innebar att snabbt överrumpla fienden innan deras omfattande resurser hann komma till användning. Denna strategi förberedes på genom att utöka landets väg- och järnvägsnät för att kunna förflytta trupper snabbt.

Ännu en strategi från Tysklands sida var att stoppa de allierades importer på olja med en u-båtstaktik kallad för “vargflockar”. Taktiken påminner om hur vargar jagar sina byten.

Kriget konsumerar olja

Vid första anblick fungerade den tyska strategin med blixtkrig förvånansvärt bra vid invasionen av Polen. Problemet var att en oerhörd mängd olja konsumerades, motsvarande nästan två tredjedelar av den totala tyska oljekonsumtionen. Efterföljande operationer skulle konsumera allt mer olja och slutligen leda till nederlag.