Varför talas det inte om peak oil?

Under stora delar av 00- och 10-talet pratades det en hel del om ‘peak oil’, det vill säga den så kallade ‘oljeproduktionstoppen’. Den punkt där oljeproduktionen når högsta möjliga nivå för att därefter klinga av, ett fenomen som av många förutspås bli början till slutet för civilisationen så som vi känner den. Förutsatt att vi inte hittar någon annan likvärdig energikälla först. Nu hörs det i vilket fall knappt någonting om peak oil längre. Beror det på att faran är över (vissa hävdar dock att peak oil redan inträffat), att fokuset har skiftat mot klimatet eller vad är anledningen? En forskare menar att svaret till största delen handlar om fynd av det som kallas för ‘skifferolja’.

Det pratas mycket om miljövänlig el och alternativa energikällor, men faktum är att olja är en del av produktionen för i princip allting, inklusive spik. Så det kanske är bästa att handla på sig spik innan peak oil inträffar? Hos Byggmax hittar du spik och andra byggvaror för alla typer av hemprojekt. Besök Byggmax för att köpa spik innan de tar slut!

Peak oil hamnade i skymundan

Enligt Martin Höök som forskar om energisystem är peak oil absolut någonting som fortfarande är relevant. Han intervjuades nyligen i Sveriges Radio om just den här frågan.

Enligt honom är frågan om peak oil en som tyvärr hamnat i skymundan, trots att den i allra högsta grad fortfarande är relevant. Till största delen menar han att det är en följd av vad han kallar för ‘skifferboomen’. Det vill säga att det blivit enklare att utvinna olja ur skiffer. Detta menade han födde en ny tro och optimism över att oljan även fortsättningsvis är en långsiktigt hållbar energikälla.

Finns det skäl för optimismen?

Höök ställer sig dock försiktigt skeptisk till om skifferoljan verkligen kommer att kunna täcka upp för minskad produktion av konventionell olja. Han trycker också på att många studier landat i att peak oil kommer att ske 2020, eller att det redan skedde 2019. Oavsett om det redan inträffat eller inte så går åsikterna som jag nämnde tidigare isär om vad peak oil verkligen kommer att innebära för människan. Vissa menar att det kommer att leda till en systemkollaps, andra att utfasningen av olja till förmån för andra energikällor redan börjat i stor skala – och att peak oil bara kommer att knuffa på den utvecklingen ytterligare.

När Höök svarar på hur han ser på framtiden och peak oil är han diplomatisk. Han förutspår varken total undergång eller att det kommer att gå enkelt, snarare hamnar väl svaret någonstans mitt emellan. Skälet till att det inte pratas lika mycket om peak oil tycks i vilket fall inte vara att problemet är löst.