Flygbränsle

Flygbränsle är framställt på ett visst och mycket kontrollerat sätt.

Vad är flygbränsle?

Så kallat flygbränsle, eller jetbränsle som det också benämns för, används till luftfarkoster. Det kan röra sig om passagerarflygplan, jetplan, stridsflygplan, helikoptrar med mera. Flygbränslet ska tåla att färdas och fungera på hög höjd, och under lågt tryck som det ju kan vara på 10 000 meters höjd eller mer.

Flygbranschen är i större behov av fossila bränslen än vad bilburen trafik är

Fördelen med personbilar är att de kan tankas utefter vägen, det kan inte ett flygplan på samma sätt. Det finns flygplan som kan tanka andra flygplan i luften, men det är inte så kallade passagerarflygplan benägna till. Därför behövs energispäckade bränslen till flygplanen då de rör sig över stora avstånd och väldigt snabbt dessutom.

Stora batterier

Något som kommer allt mer på tal är om passagerarflygplan kan drivas helt på el. I framtiden kan det bli möjligt, men då måste batterierna bli mindre och innehålla mer energi. Att hela tiden åka ner för landning på olika flygplatser tar tid och är jobbigt för passagerare. Så tills dess måste flygburet folk vänja sig vid att flygbränsle är det som gäller för år framåt.