Bensin

Bensin känner nog de flesta till, det är något som 2019 fortfarande är det absolut vanligaste bränslet till fordon och motorredskap. Bensin finns på nästan samtliga mackar i Sverige och världen.

Vad är bensin?

Bränslet bensin är ett petroleumdestillat som framförallt består av alkaner om 5-10 kolatomer per kedja. Bensin är lättantändligt och har låg viskositet jämfört med råolja. Bensin har en mycket hög energitäthet och det är det som gör bränslet så populärt.

Oktantal

Ett bränsles oktantal står för hur bra det kan motstå temperatur och tryck utan att antändas. Ett bränsle som inte är anpassat till en viss typ av motor antänds lättare i och med att motorn knackar. Det gör att energiförbrukningen ökar och motorn slits mer. I Sverige så kan man i dagsläget handla 95-oktanig eller 98-oktanig bensin. Råkar man tanka fel så är det ingen större fara, däremot bör man inte göra det upprepade gånger. Är du osäker på vilken typ av bränsle din bil ska tankas med, kolla i bilmanualen.

Fördelarna med bensin

Bensin har många fördelar, vilka kommer presenteras i nedanstående lista.

  • Du kan tanka nästan överallt. I stort sett varje tankställe har en eller flera bensinpumpar. Du behöver nästan aldrig oroa dig för soppatorsk om du åker längre sträckor och stannar i god tid vid ett tankställe.
  • Kostar relativt lite i stora delar världen. Att kunna betala för sitt eget bilåkande är något som de allra flesta klarar av.
  • Det kan vara kul att tanka, speciellt när man precis tagit körkort och passar på att vila lite från ratten.

Är bensin därför det ultimata bränslet?

Tyvärr inte, bensin skapar många föroreningar såsom kväveoxider och är inte bra att andas in. Bensin är ett petroleumdestillat och petroleum finns det inte hur mycket som helst kvar av i naturen. Vi människor tar upp olja i en större utsträckning än vad som hinner bildas. Därför forskas det mycket på flytande biobränslen som går att skapa i laboratorium.

Bortser man från nutid och framtid så är dock bensin en fullgod energikälla att använda till bilen eller motorcykeln. Det går fort att tanka och varje bilist vet vad bensin är för något.

Hur man än åker med en bensinbil så kommer den alltid att behöva påfyllning av bränsle. Planera din körning och tanka helst fullt varje gång för miljöns skull.