Olja – den universella råvaran

Olja är en råvara som man finner i olika delar av berggrunden. Riktig råolja, även kallad bergolja eller mineralolja, är en tunn brunflytande vätska. Olja kan även kallas petroleum och […]