Flygbränsle

Flygbränsle är framställt på ett visst och mycket kontrollerat sätt.
Vad är flygbränsle?
Så kallat flygbränsle, eller jetbränsle som det också benämns