Råolja

Råolja tas ur berggrunden eller från havsbottens berg. Att utvinna råolja är något som tar tid, dels ska man hitta en lämplig plats genom undersökning